อยากไปแดนมังกร ต้องมี VISA

อยากไปแดนมังกรต้องมี VISA
Facebook
Twitter

ประเภทของวีซ่าจีน  

แบ่งออกเป็น วีซ่าทางการทูต วีซ่าอัธยาศัยไมตรี วีซ่าราชการและวีซ่าธรรมดา โดยวีซ่าธรรมดาที่สำคัญแบ่งเป็น:

 • วีซ่าชนิดท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ (วีซ่าชนิด “ L ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนในระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือกิจกรรมส่วนตัว
 • วีซ่าธุรกิจ (วีซ่าชนิด “ F ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนในระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน เพื่อเยี่ยมเยือน ทำการ หนังสือ ทำธุรกิจ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี อบรมระยะสั้นและฝึกงาน
 • วีซ่านักเรียน (วีซ่าชนิด “ X ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนในระยะเวลามากกว่า6 เดือน เพื่อการศึกษา อบรมหรือฝึกงานในประเทศจีน 
 • วีซ่าทำงาน (วีซ่าชนิด “ Z ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อทำงาน ทำธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการในประเทศจีน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ติดตามไปด้วย
 • วีซ่าลูกเรือ (วีซ่าชนิด “ C ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน ซึ่งเป็นพนักงานของการรถไฟ สายการบินและลูกเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศ บนเครื่องบิน บนเรือและการขนส่งทางอากาศ
 • วีซ่านักข่าว (วีซ่าชนิด “ J ”) แบ่งออกเป็นวีซ่า “ J-1 ” และ “ J-2 ” สองชนิด วีซ่า “ J-1 ” ออกให้แก่นักข่าวต่างชาติที่พำนักอยู่ประจำประเทศจีน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ติดตามไป ส่วนวีซ่า “ J-2” ออกให้แก่นักข่าวต่างชาติที่มาทำข่าวในประเทศจีนเป็นการชั่วคราว
 • วีซ่าผ่านแดน (วีซ่าชนิด “ G ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศหรือภูมิภาคที่สามโดยผ่านประเทศจีน โดยแวะพักที่สนามบินเกิน 24 ชั่วโมงหรือออกจากสนามบิน
 • วีซ่าตั้งถิ่นฐาน (วีซ่าชนิด “ D ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้มาตั้งถิ่นฐานที่ประเทศจีน

ระยะใช้งานของวีซ่าจีน จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักในจีน

 • ระยะใช้งานของวีซ่าจีน (“Enter Before”) หมายถึง ระยะเวลาในการใช้งานของวีซ่า โดยนับตั้งแต่วันที่อนุมัติวีซ่า จนกระทั่งวันที่สิ้นสุดในการเข้าประเทศจีนของผู้ถือวีซ่า (ใช้เวลามาตรฐานปักกิ่งเป็นเกณฑ์) หากยังมีจำนวนครั้งในการเข้าประเทศที่ยังมิได้ใช้ ก่อนครบกำหนดระยะใช้งาน (รวมวันดังกล่าว) ผู้ถือวีซ่าสามารถเข้าประเทศจีนได้
 • จำนวนครั้งการเข้าประเทศ (“Entries”) หมายถึง จำนวนครั้งที่สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนของผู้ถือวีซ่าในระยะใช้งานของวีซ่า ไม่ว่าจำนวนครั้งที่ใช้จะหมดแล้วหรือจำนวนครั้งที่ใช้ยังไม่หมด เมื่อระยะใช้งานของวีซ่าจีนเกินกำหนด ถือว่าวีซ่านั้นหมดอายุ หากต้องการเดินทางเข้าประเทศจีน ต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ หากผู้ถือวีซ่าถือวีซ่าที่เกินกำหนดเข้าประเทศจีน จะถูกปฏิเสธการให้เข้าประเทศ
 • ระยะเวลาพำนักของวีซ่า (“Duration of Each Stay”) หมายถึง จำนวนวันที่นานที่สุดสำหรับผู้ถือวีซ่า ซึ่งได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศจีนในการเข้าประเทศแต่ละครั้ง หรือจำนวนวันที่นานที่สุดสำหรับผู้ถือวีซ่าที่สามารถพำนักในประเทศจีนได้ นับจากวันที่เข้าประเทศจีน

中国签证种类

中国签证分为外交签证、礼遇签证、公务签证或普通签证。其中,普通签涵分为八种,分别用汉语拼音字母表示:

1.旅游签证 (L 字签证):发给来中国旅游,探亲或因其私人事务来华的外国公民。来华旅游的,须提供在华旅馆订单和往返机票,原则上须提供有足够来华旅费的证明。来华探亲的,盄提供亲屈关系证明和往返机票。

2.访问签证 (F 字签证):发给应邀来中国访问、考察、讲学、经商、进行科技文化交流及短期进修、实习等活动不超过六个月的人员。申请人须提供被授权单位签证通知表原件、在华旅馆江单和住返机票。

3.学习然证 (X 字然证) : 发给来中国留学、进修、实习六个月以上的外国公民。申请人须持有接受单位或者主管部门的证明。即,《外国留学人员来华申请表)(JW201 或 JW202表)、《录取通知书》和《外国人体格检杳记录》。

4.工作签证 (Z 字签证) :发给来中国任职或就业的人员及其随行家属,以及来华进行商业演出的外国公民。根据不同情况,申请人须提供 《中华人民共和国外国人就业许可证书》(就业许可证书由中国聘雇单位向各省、自治区、直辖市劳动部门申请办理),或常驻中国代表证书和被授权单位的签证通知西电,文化部或省级文化厅(局) 批准两及有关省、自治区、直辖市外办签证通知等相关材料和《外国人体格检杳记录》

เอกสารยื่นขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน สภาพสมบูรณ์ มีหน้าว่าง 3 หน้าเต็ม
 • ภาพถ่ายสำหรับการยื่นวีซ่า 3 ใบ (ห้ามเขียนชื่อด้านหลังรูปและห้ามใช้คลิปหรือลวดติดรูปเด็ดขาด)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว
 • สำเนาสูติบัตร (สำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และสำเนาการเปลี่ยนชื่อของบิดา-มารดา กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร)
ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้องในการขอวีซ่าจีน
ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้องในการขอวีซ่าจีน

สถานที่ยื่นร้องขอทำวีซ่าประเทศจีน

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น สถานที่ใกล้เคียงที่สุด คือ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน (Chinese Visa Application Service Center) ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บนอาคารธนภูมิ ชั้น 5

ให้บริการสำหรับคนไทยผู้ถือหนังสือเดินทางประเภทธรรมดา เเละผู้ที่ถือสัญชาติอื่นๆที่มีใบอนุญาตพำนักในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การเดินทาง

สามารถเดินทางมายังศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนได้โดย

 1. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีเพชรบุรี ทางออกที่ 2 เดินตรงมาเรื่อยๆประมาน 600 เมตร จากนั้นมองหาตึก ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) อยู่ทางซ้ายมือ ถัดไปไม่เกิน 50 เมตร ท่านจะเห็นตึกธนภูมิอยู่ข้างหน้า
 2. รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีนานา ต่อวินมอไซค์ได้ครับ สำหรับผู้ที่รีบหรือไม่อยากเดินไกล เพราะสถานีห่างจากตึกประมาน 1 กิโลเมตร
 3. แอร์พอร์ตลิ้ง สถานีมักกะสัน ห่างจากตึกประมาน 500 เมตร
 4. รถเมล์ สาย 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93 และ113
 5. รถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดได้ที่ตึกธนภูมิเลยครับ
 6. เรือโดยสาร คลองแสนแสบ ลงท่าเรือนานาเหนือ
สถานที่ขอวีซ่าจีน

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

เวลารับยื่นใบคำร้อง

เวลา 9.00 น.- 15.00 น.(คำร้องประเภทด่วน และด่วนพิเศษกรุณายื่นคำร้องภายในเวลา 11.00 น.

เวลาชำระเงินและรับเอกสารคืน

เวลา 9.00 น.- 16.00 น.(คำร้องประเภทด่วนพิเศษสามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)

 

อ้างอิง : https://www.changtrixget.com/tiptrick/how-to-apply-china-visa/

#ภาษาจีน #เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง #เรียนภาษาจีนพื้นฐาน #ภาษาจีน #คำศัพท์ภาษาจีน #HSK #TPAT #chineseaholic