ติวเตอร์ของเรา

ครูพี่แพรว

 • BUSINESS CHINESE , FACULTY OF HUMANITIES KASETSART UNIVERSITY มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคตะวันออก สาขาจีนธุรกิจ  (农业大学)
 • ศึกษาต่อภาษาจีน  CHINESE LANGUAGE , COLLEGE OF INTERNATIONAL EDUCATION , SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS , CHENGDU ,SICHUAN ,CHINA (西南财经大学) 
 • ล่ามในงาน CHINESE-THAI INTERPRETER BANGKOK IVF CENTER AT CHENGDU , CHINA 
 • CHINESE GUIDE AT CHENGDU , CHINA

ประสบการณ์การสอน ตั้งแต่เด็ก 5 ขวบ ประถม มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย และวัยทำงาน มากกว่า 6 ปี 

ประสบการณ์การสอนน้องๆ 

 • มหาวิทยาลัยศิลปกร
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (SISB) 
 • โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ (BIST)
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
 • โรงเรียนเตรียมอุดม
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
 • โรงเรียนโยธินบูรณะ
 • โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 • โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
 • โรงเรียนอรรถมิตร
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • โรงเรียนชลกัลยานุกูล (ชลหญิง)
 • โรงเรียนซางตาครูส คอนแวนท์
 • โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี
 • โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลราชธานี
 
ติดต่อพูดคุยกับติวเตอร์ : https://lin.ee/wKcYgUf 
เรียนต่อที่ประเทศจีน
นักเรียนเรียนภาษาจีน
นักเรียนเรียนภาษาจีน
นักเรียนเรียนภาษาจีน