โครงสร้างเรซูเม่ภาษาจีน

โครงสร้างเรซูเม่ภาษาจีน
Facebook
Twitter

ประวัติย่อ (Resume) ภาษาจีน 中文个人简历

รายละเอียดในประวัติย่อ

        เรซูเม่ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้สมัครได้โดยย่อ และสามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเปรียบได้กับใบโฆษณาคุณสมบัติของตนเองอีกด้วย

ลักษณะของเรซูเม่ที่ดี

 1. ยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ซึ่งขนาด A4 และเป็นกระดาษสีขาวมีคุณภาพ โดยรวมเฉพาะรายละเอียดที่จำเป็น และตรงต่อประเด็นจริง ๆ เท่านั้น
 2. การเขียนวันเดือนปีเกิดนั้นในส่วนของเรซูเม่ภาษาจีนสามารถเขียนย่อได้ โดยเรียงจากปีเดือนและวัน เช่น 1982-02-09 ซึ่งจะแตกต่างจากการเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษที่จะไม่นิยมใช้คำย่อ โดยจะเขียนเป็นลักษณะคำเต็ม เช่น February 9, 1982 เป็นต้น
 3. สอบถามหรือศึกษาบริษัทที่ต้องการสมัครงานว่าเป็นบริษัทที่ติดต่อกับประเทศ จีนหรือจีนไต้หวัน เนื่องจากตัวอักษรจีนมี 2 แบบ นั้นคือตัวเต็มและตัวย่อ โดยประเทศจีนใช้อักษรจีนตัวย่อ จีนไต้หวันใช้อักษรจีนตัวเต็มหากไม่ทราบแนะนำให้ใช้อักษรจีนตัวย่อเป็นหลัก เนื่องจากเป็นอักษรจีนสากลที่สหประชาชาติให้การยอมรับ และในเมืองไทยนิยมเปิดสอนเป็นลักษณะอักษรจีนตัวย่อ ด้วยเช่นกัน
 4. ในกรณีที่ระบุงานอดิเรกเข้าไว้ด้วย ก็ควรระวังว่า งานอดิเรกที่เราเอ่ยถึงนั้นมีความเหมาะสมกับงานที่เราสมัครหรือไม่ เช่นถ้าสมัครเป็นอาจารย์สอนภาษาจีน ถ้ามีงานอดิเรกประเภทชอบอ่านหนังสือก็จะดี หรือเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ถ้าชอบว่ายน้ำก็จะดี เพราะยามฉุกเฉินจะได้ช่วยผู้โดยสารได้

โครงสร้างของเรซูเม่ภาษาจีน

        โครงสร้างเรซูเม่ภาษาจีนมีหลากหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับความละเอียด ประสบการณ์ ที่ผู้สมัครต้องการที่จะแนะนำต่อนายจ้าง ทั้งนี้ผู้เขียนจะขอยกมาให้ดู 2 โครงสร้าง ได้แก่ โครงสร้างเรซูเม่มาตรฐานทั่วไป และเรซูเม่สำหรับผู้ที่เพิ่งจะจบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้อง พี่จิ๋วได้ยกตัวอย่างเรซูเม่สมัครงาน ให้กับพวกเราได้ศึกษากัน

ส่วนประกอบของเรซูเม่ภาษาจีน

 1. ข้อมูลส่วนตัว (个人基本简历)

         รายละเอียดส่วนตัวประกอบด้วย

 • 姓名          xìngmíng                   ชื่อและนามสกุล
 • 性别          xìngbié                       เพศ
 • 国际          guójì                           สัญชาติ
 • 出生年月 chūshēng nián yuè     วัน/เดือน/ปีเกิด
 • 出生年份 chūshēng nián fèn      วัน/เดือน/ปีเกิด
 • 身材          shēncái                          สัดส่วน      
 • 身高体重 shēn gāo tí zhòng       สัดส่วน ได้แก่ ความสูงและน้ำหนัก
 • 婚姻状况 hūnyīn zhuàng kuàng สถานภาพการสมรส
 • 年龄          nián líng                         อายุ
 
 1. ข้อมูลในการติดต่อ (个人联系方式)ศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
 • 目前住地     mù qián zhù dì            ที่อยู่ปัจจุบัน
 • 联系电话     liàn xí diàn huà           โทรศัพท์(ติดต่อกลับ)
 • 手机              shŏujī                            มือถือ
 • 电子邮件     diàn zi yóujiàn            อีเมล 
 
 1.      จุดมุ่งหมายในการสมัครงานและประสบการณ์การทำงาน(求职意向及工作经验)

          จุดมุ่งหมาย หรือตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ถ้าต้องการสมัครในตำแหน่งใด ก็ให้ระบุชื่อตำแหน่งนั้น หรือไม่ก็อาจจะบอกเป็นสายงานที่ตนต้องการทำก็ได้ ในส่วนของประสบการณ์ในการทำงานนั้น มีความสำคัญอย่างมากในการสมัครงาน เพราะนายจ้างสามารถใช้รายละเอียดเหล่านี้ นำไพิจารณาเกี่ยวกับตัวผู้สมัครได้ว่า เหมาะสมกับงานในหน่วยงานของตนหรือไม่

        อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วนักศึกษาจบใหม่ จะมีประสบการณน้อย หรือแทบไม่มีเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรระบุงานที่เคยทำมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทำแบบเต็มเวลา หรือทำแบบชั่วคราวไม่เต็มเวลา หรือแม้แต่งานที่ทำโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทนก็ตาม ซึ่งก็อาจจะเป็นกิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น เคยเป็นผู้นำนักศึกษา หรือหัวหน้าทีมนักกีฬา เป็นต้น ในกรณีที่เคยทำงานเต็มเวลามาก่อนก็ไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงงานที่ทำไม่เต็มเวลา หรือกิจกรรมอื่น ๆ มากนัก และควรบอกรายละเอียดที่สำคัญของงานที่เคยทำคือ

 1. วันเดือนปีที่เคยทำงาน
 2. ชื่อบริษัทของสถานที่ว่าจ้าง
 3. ลักษณะงานที่ทำ

ศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

 • 应聘职位             yìng pìn zhí wèi            ตำแหน่งที่สนใจ
 • 月薪要求             yuèxīn yāoqiú              ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
 • 工作经历             gōngzuò jīnglì              ประสบการณ์การทำงาน
 • 个人工作经历    gèrén gōngzuò jīnglì  ประสบการณ์การทำงาน
 • 工作年限             gōngzuò niánxiàn       ระยะเวลาในการทำงาน
 • 学生社团活动    xuéshēng shètuán huódòng       กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างศึกษา (ถ้ามี)
 1.      ประวัติการศึกษา (教育背景)

         เช่น จบจากที่ไหน สาขาวิชาอะไร จบเมื่อ ไหร่ แล้วให้ระบุการศึกษาที่จบมาล่าสุด เช่น หากการศึกษาสูงสุดของท่านคือ ปริญญาตรี ผู้สมัครระบุแค่วุฒิปริญญาตรีก็พอ โดยไม่ต้องย้อนถอยหลังลงลึกไปจนถึงชั้นอนุบาล ประถม และมัธยม เป็นต้น ผลการเรียนเป็นอย่างไร การศึกษาหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ มีอะไรบ้าง อะไรคือวิชาเอก วิชาโท ในกรณีที่จบมาจากต่างประเทศก็ควรระบุประเทศ เมือง ที่จบการศึกษานั้น ๆ มาด้วย

 • 毕业院校     bì yè yuàn xiào      ชื่อสถานศึกษา
 • 最高学历     zuì gāo xuélì           วุฒิการศึกษาสูงสุด
 • 所学专业     suŏ xué zhuān yè  สาขาวิชา/วิชาเอก
 • 第二专业     dì èr zhuān yè        วิชาโท
 • 毕业日期     bì yè rì qī                 ปีที่จบการศึกษา
 • 培训经历     péixùn jīng lì          ประวัติการฝึกอบรม 
 1.      ความสามารถทางภาษา (教育背景)ศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
 • 汉语     hànyŭ              ภาษาจีน
 • 泰语     tàiyŭ                ภาษาไทย
 • 其他外语     qí tā wài yŭ      ภาษาอื่น ๆ  
 1. ความสามารถในการทำงานและความชำนาญเฉพาะด้าน(工作能力及其他专长)

        หากผู้สมัครมีความชำนาญหรือมีความรู้เฉพาะด้านสามารถนำจุดนี้มาเขียนเป็นการประกอบการพิจารณาได้ เช่น ระดับความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการจัดระบบในการทำงาน เป็นต้น

 • 电脑能力             diàn năo néng lì        ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
 • 组织协调能力    zŭzhī xiétiáo nénglì ความสามารถในการจัดระบบในการทำงาน
 1. อื่น ๆ    ผู้สมัครสามารถเขียนแนะนำตนเอง งานอดิเรก เคยได้รับทุนการศึกษา ได้รับรางวัล ผลงานต่าง ๆ เป็นต้น
 • 个人简介     gè rén jiăn jiè           แนะนำตนเอง
 • 个人爱好     gè rén ài hào            งานอดิเรก
 • 获奖情况     huòjiăng qíng kuàng  ผลงานต่าง ๆ

การใช้รูปถ่ายในการสมัครงาน

        ในการสมัครงานนั้น เราจะแนบรูปถ่ายไปพร้อมกับจดหมายสมัครงาน หรือแปะติดกับเรซูเม่ได้เลย ซึ่งอาจดูได้จากรูปแบบประวัติย่อที่จะกล่าวถึงต่อไป

 1. ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (หรือขนาดพาสปอร์ต)
 2. เขียนชื่อนามสกุลไว้หลังรูป เพื่อป้องกันการสับสนทุกครั้ง
 3. ควรใช้รูปถ่ายหน้าตรง ขาวดำ หรือสี ไม่สวมแว่นดำ (แต่ถ้าเป็นแว่นสายตาสีไม่ทึบก็ไม่ต้องถอดแว่นออกก็ได้)
 4. ควรใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และอย่าใช้รูปอัด โดยไม่ได้ทำจากฟิลม์ของจริง ซึ่งจะทำให้รูปดูซีด ไม่มีชิวิตชีวา
 5. ควรส่งรูปถ่ายให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง และถูกกาลเทศะ

โครงสร้างเรซูเม่ภาษาจีนแบบมาตรฐานทั่วไป

_____________________________________________________________________

个人基本简历:                                                                                无照片

                                                                 
求职意向; ________________                                                                                       
姓名: ________________ 性别: ________

出生年月: ____年 __月__日  

婚姻状况: _______________ 

       月薪要求: _______________

联系方式: 

   目前住地: _____________

       联系电话:_____________

手机:       _____________

电子邮件:_____________

教育背景:

最高学历:       ______________

最高学历学校: _____________

    专业: ______  第二专业:_________

       毕业日期:____年___月 至 ____年___月

第二学历: ____________ 

       第二学历学校: __________

专业: __________  第二专业:_________

       毕业日期:____年___月 至 ____年___月

外语能力:

泰语: __________________

       中文: __________________

英文: __________________

其他: __________________

 
工作经历:

___年___月—___年___月             公司_______________

部门_______________           工作情况_______________

___年___月—___年___月             公司_______________

部门_______________           工作情况_______________

工作能力及其他专长

__________________________________________________________________

个人爱好

__________________________________________________________________  

 

โครงสร้างเรซูเม่สำหรับผู้ที่เพิ่งจะจบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษา

个人概况:                                                      

求职意向: ____________                          无照片

姓 名: ______________ 性别: ________

出生年月: ____年 __月__日

      健康状况: ___________

电子邮件: ___________

联系电话: ___________

通信地址: ___________

教育背景:

毕业院校: ___________ 专业: ________

毕业日期:____年___月 至 ____年___月

 
外语能力:


 泰语: __________________

中文: __________________

英文: __________________

  其他: __________________

 
计算机水平:
________________________________________________________   

     
获奖情况:

________________ 、______________

实习经验:
 

____年__月– ____年__月 _________公司

      __________工作

____年__月– ____年__月 _________公司

      __________工作

 

工作经历:

____年__月– ____年__月 _________公司

      __________工作

个性特点:

___________________________________

另:相信您的信任与我的实力将为我们带来共同的成功!

                                                   期盼与您的面谈!

คำศัพท์

求职意向       qiúzhí yìxiàng             ตำแหน่งงานที่สนใจ

无照片           wú zhàopiàn                 ไม่มีรูปถ่าย

月薪要求       yuèxīn yāoqiú             เงินเดือนที่ต้องการ

(所学)专业    (suŏxué) zhuăn yè      วิชาเอก

最高学历       zuì gāo xuélì                การศึกษาสูงสุด

第二学历       dì èr xuélì                      การศึกษารองลงมา

毕业日期       bìyè rìqī                         ปีการศึกษา

部门                bùmén                            หน่วยงาน / แผนก

工作情况       gōngzuò qíngkuàng   ลักษณะงานที่ทำ

计算机水平  jìsuàn jī shuĭpíng        ระดับความสามารถทางคอมพิวเตอร์

实习经验      shíxí jīng yàn                ประสบการณ์ฝึกงาน

个性特点      gè xìng tè diăn             อุปนิสัยส่วนตัว

期盼与您的面谈  qīpán yŭ nín de miàn tán      รอคอยการเรียกนัดสัมภาษณ์งานจากทางท่าน

ตัวอย่างเรซูเม่

个人基本简历:   ข้อมูลส่วนตัว                                                          

求职意向;                 总经理秘书

ตำแหน่งงานที่สนใจ : เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

 姓名:            许丽丽                           性别: 女性

ชื่อ-นามสกุล : สวี่ ลี่ลี่                           เพศ : หญิง

 出生年月:  1982年 2月9日  

วันเดือนปีเกิด : 9/02/2525

婚姻状况: 未婚

สถานภาพ :    โสด

      月薪要求:             面议

      เงินเดือนที่ต้องการ : ตามตกลง

联系方式: ข้อมูลในการติดต่อ

   目前住地:    22/271  PETCHKASEAM 69 ,

      ที่อยู่ปัจจุบัน    NONGKHANGPLU, NONGKHAME ,

                           BANGKOK 10160

       联系电话:   02-807****

      โทรศัพท์ติดต่อกลับ

 手机:          089-233****

       มือถือ

电子邮件:ailin_xu@hotmail.com

       อีเมล    

教育背景: ประวัติการศึกษา

最高学历:          本科   

       การศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี

最高学历学校: 华侨崇圣大学

      สถานศึกษาที่จบ :มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

    专业:    中文系                   第二专业:  心理学

       วิชาเอก:สาขาวิชาภาษาจีน     วิชาโท:   จิตวิทยา

       毕业日期:          2000年6月 至 2004年4月

       ปีการศึกษาที่จบ :มิถุนายน 2543 – เมษายน 2546

       第二学历: 高中

       การศึกษารองลงมา :มัธยมปลาย

       第二学历学校: SAINAMPEUNG SCHOOL

       สถานศึกษาที่จบ:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

       专业:       英语-法语  

       วิชาเอก: ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส

       毕业日期:1997年6月 至 2000年4月

       ปีการศึกษาที่จบ :มิถุนายน 2540 – เมษายน 2543

外语能力: ความสามารถทางภาษา

泰语:        优秀

     ภาษาไทย :ดีมาก             

       中文:       良好

      ภาษาจีน   : ดี            

 英文:                一般

       ภาษาอังกฤษ   : ปานกลาง    

工作经历:  ประสบการณ์การทำงาน

2006年  2 月至2008年9月            华侨崇圣大学

กุมภาพันธ์ 2547 – กันยายน 2549    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

中文教师 

อาจารย์สอนภาษาจีน

负责中文系和中医学院的学生教基础中文。

รับผิดชอบสอนภาษาจีนพื้นฐานแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและนักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน

2008年10月至今         TRAKUL THAI PRODUCTS CO.,LTD  

ตุลาคม 2549 – ปัจจุบัน        บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด                 

进口贸易部

ฝ่าย / แผนกนำเข้าสินค้า

负责中国、台湾和越南地区的国际采购业务/ 协调生产各部门会议,并承担翻译工作。

รับผิดชอบจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ ในพื้นที่ประเทศจีน ไต้หวันและเวียดนาม / รับหน้าที่เป็นล่ามเวลาประชุมประสานงานการผลิตในแต่ละฝ่าย

工作能力及其他专长

ความสามารถในการทำงานและความชำนาญเฉพาะด้าน

   我本人适应性强,责任心强,勤勉不懈,并具有良好的团队精神。在从事多年翻译及做进口工作后,积累了丰富的外贸业务和国际贸易谈判经验以及良好的汉语口 头、书面表达能力,熟练使用MS OFFICE,MICROSOFT WORD,EXCEL & POWERPOINT

ดิฉัน สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ  เป็นคนมีความมานะบากบั่นไม่ย่อท้อ ทำงานเป็นทีมเวิลค์ได้ดี หลังจากที่ได้ทำงานด้านนำเข้าสินค้าและล่าม ได้สะสมประสบการณ์งานด้านธุรกิจต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่าง ประเทศไว้อย่างมากมาย กระทั้งสามารถพูดและเขียนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS OFFICE,MICROSOFT WORD,EXCEL และ POWERPOINT

个人性格特点:自信、乐观、稳重、诚恳。

อุปนิสัยส่วนตัว:มีความมั่นใจในตนเอง  มองโลกในแง่ดี  สุขุม นอบน้อมและจริงใจ 

个人爱好:   งานอดิเรก

    本人业余时间喜欢写文章、看书和当家教。

เวลาว่างของดิฉันชอบเขียนบทความ อ่านหนังสือ และรับจ้างสอนพิเศษตามบ้าน

                                               期盼与您的面谈!

                              รอคอยการเรียกนัดสัมภาษณ์งานจากทางท่าน

#ภาษาจีน #เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง #เรียนภาษาจีนพื้นฐาน #ภาษาจีน #คำศัพท์ภาษาจีน #HSK #TPAT #chineseaholic