รวมตัวอย่างคอร์สเรียน

รวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียนพื้นฐาน Hanyu jiaocheng เล่ม 1-2

ตัวอย่างคอร์สเรียน ติว HSK1-2

ตัวอย่างคอร์สเรียน ติว HSK3

ตัวอย่างคอร์สเรียน ติว HSK4

แพ็กเกจสุดคุ้ม

Package A

ปกติ 5,200 บาท

4,800

บาท

Package B

ปกติ5,900 บาท

5,200

บาท

ติวสอบ HSK1-2

ปกติ 3,800 บาท

3,500

บาท

ติวสอบ HSK3

ปกติ 4,200 บาท

3,800

บาท

ติวสอบ HSK4

ปกติ 3,900 บาท

3,600

บาท

ติวสอบ HSK5

ปกติ 00 บาท

0000

บาท

ติวสอบ A-level จีน

ปกติ 00 บาท

0000

บาท

ภาษาจีนพื้นฐาน

ปกติ 4,500 บาท

4,200

บาท

สัทอักษร(พินอิน)

ปกติ 1200 บาท

890

บาท