วิธีการสมัครสอบ HSK & HSKK ออนไลน์ด้วยตนเอง ปี 2023

วิธีการสมัครสอบ HSK
Facebook
Twitter

        HSK 中文水平等级标准  [Zhōngwén shuǐpíng děngjí biāozhǔn] แทนชื่อเดิมว่า 汉语水平考试 [Hànyǔ shuǐpíng kǎoshì] 

& HSKK 汉语水平口语考试 [Hànyǔ shuǐpíng kǒuyǔ kǎoshì] การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน ทั้งด้านการอ่าน ฟัง และพูด ในบทความนี้จะมาแนะนำ วิธีการสมัครสอบ HSK&HSKK ออนไลน์ด้วยตนเอง ในปี 2023 อย่างง่ายๆ มีขั้นตอน ดังนี้

วิธีการสมัครสอบ HSK

อันดับแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ http:// www.chinesetest.cn 

กดที่คำว่า New User เพื่อสมัคร Account ของตัวเอง
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น อีเมล สัญชาติ ภาษาที่ใช้ วันเกิดและข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วนแล้วกด submit
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Chinese Test บันทึกจดจำชื่อผู้ใช้งาน (อีเมล) และรหัสผ่าน   
 • โดยกดที่คำว่า  New User เพื่อสมัคร Account ของตัวเอง
 • ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น อีเมล สัญชาติ ภาษาที่ใช้ วันเกิดและข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วนแล้วกด submit
เลือกระดับการทดสอบ รูปแบบการทดสอบ (การสอบโดยใช้กระดาษและการสอบออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์) สถานที่ทดสอบ และเวลาทดสอบ ก่อนลงทะเบียน ต้องเข้าใจรูปแบบการสอบของศูนย์สอบที่คุณเลือก
เลือกระดับการทดสอบ รูปแบบการทดสอบ (การสอบโดยใช้กระดาษและการสอบออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์) สถานที่ทดสอบ และเวลาทดสอบ ก่อนลงทะเบียน ต้องเข้าใจรูปแบบการสอบของศูนย์สอบที่คุณเลือก
 • หลังจากนั้น หน้าจอจะปรากฎหน้าจอนี้ขึ้นมา ให้กดตรงคำว่า Register now
 • เลือกระดับการทดสอบ รูปแบบการทดสอบ (การสอบโดยใช้กระดาษและการสอบออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์) สถานที่ทดสอบ และเวลาทดสอบ ก่อนลงทะเบียน ต้องเข้าใจรูปแบบการสอบของศูนย์สอบที่คุณเลือก
 • เลือกคำตอบดังนี้  

Continents : Asia

Country/Region : Thailand

Test Center : ตามที่ต้องการ

Test date : ตามที่ต้องการ

และกด Submit

กรอกชื่อ-นามสกุลของคุณ (ตรงกับบัตรประชาชน) เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ข้อมูลใบรับรอง ฯลฯ หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
อัปโหลดรูปถ่ายติดบัตรมาตรฐาน (สองนิ้ว) ในรูปแบบ JPG ขนาดไม่เกิน 100kb
 • กรอกชื่อ-นามสกุลของคุณ (ตรงกับบัตรประชาชน) เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ข้อมูลใบรับรอง ฯลฯ 

หมายเหตุ :  โปรดตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล

 • อัปโหลดรูปถ่ายติดบัตรมาตรฐาน (สองนิ้ว) ในรูปแบบ JPG ขนาดไม่เกิน 100kb

ผู้สมัครที่ลงทะเบียนสอบที่ศูนย์สอบในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่จะต้องส่งไฟล์รูปถ่าย หากไม่ได้อัปโหลดรูปถ่ายหรือภาพถ่ายที่อัปโหลดไม่ตรงตามข้อกำหนด จะไม่สามารถเข้าห้องทดสอบเพื่อทำการทดสอบได้

ตรวจสอบชื่อและข้อมูลอื่นๆ ถ้าถูกต้อง กดยืนยัน Confirm and submit (หากไม่ถูกต้องกดปั่ม Previous เพื่อกลับไปแก้)
หลังจากกดปุ่มยืนยันแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเสร็จสิ้นการสมัครแล้ว
 • ตรวจสอบชื่อและข้อมูลอื่นๆ ถ้าถูกต้อง กดยืนยัน Confirm and submit (หากไม่ถูกต้องกดปั่ม Previous เพื่อกลับไปแก้)
 • หลังจากกดปุ่มยืนยันแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเสร็จสิ้นการสมัครแล้ว 
 • หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครออนไลน์แล้ว ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร 
 • กรุณาชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนกำหนดสิ้นสุดการลงทะเบียน มิฉะนั้น การลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ และหลังจากชำระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว การสอบไม่สามารถยกเลิกได้

สำหรับศูนย์สอบที่เปิดการชำระเงินออนไลน์ ผู้สมัครสามารถชำระเงินออนไลน์ได้โดยตรง

 

 • ผู้สมัครที่ลงทะเบียนและชำระเงิน รวมถึงกรอกอีเมลที่ถูกต้องจะได้รับการยืนยันการลงทะเบียน 10 วันก่อนการทดสอบ  หากไม่ได้รับโปรดติดต่อศูนย์สอบการลงทะเบียน
 • เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ Chinese Test เพื่อพิมพ์บัตรเข้าสอบด้วยตัวเอง หรือรับบัตรเข้าสอบที่ศูนย์สอบในวันสอบ ต้องนำบัตรเข้าสอบและบัตรประจำประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย
วิธีการตรวจผลสอบทางเว็บไซต์

วิธีการตรวจผลสอบทางเว็บไซต์

     เข้าไปที่เว็บไซจ์ http://www.chinesetest.cn แล้วกด Score ด้านซ้ายมือของเว็บ

Admission ticket No: Hxxxxxxxxxxxx (เลขประจำตัวผู้สอบ)

Name : ชื่อภาษาอังกฤษ

Code : กรอกตามเลขที่ปรากฎ

ผลสอบ

1. รายงานผลการสอบ

        ผู้สอบสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ Chinese Test (www.chinesetest.cn) ได้หลังสิ้นสุดการสอบแบบออนไลน์สองสัปดาห์และหนึ่งเดือนหลังจากสิ้นสุดการทดสอบแบบใช้กระดาษ และป้อนหมายเลขประจำตัวผู้สอบและชื่อที่จะตรวจสอบคะแนนสอบ

2. รายงานผลการปฏิบัติงาน

         ผู้สอบในพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่ หลังจากประกาศผลการสอบ สามารถกรอกที่อยู่และใช้บริการจัดส่งผลคะแนนสอบ (ใบสมัครรายงานผลคะแนน) ผลคะแนนสอบของผู้สอบพื้นที่อื่นๆ จะถูกส่งไปยังศูนย์สอบภายใน 1 ถึง 2 เดือนหลังการสอบ ผู้สอบสามารถรับได้ที่ศูนย์สอบพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้และบัตรประจำตัวประชาชน

3. ระยะเวลาของผลคะแนนสอบ

        คะแนนสอบภาษาจีนมีอายุ 2 ปี (นับจากวันสอบ)

เปลี่ยนวันสอบ

        ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนแปลงวันสอบภายในเวลาที่กำหนดหลังจากลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว แต่ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ ส่วนของสถานที่สอบและระดับการสอบที่ลงทะเบียนแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การลงทะเบียนกำหนดให้สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่สอบได้เพียงครั้งเดียว

        ผู้สมัครต้องเข้าสู่ระบบ “ศูนย์ส่วนบุคคล” ผ่านเว็บไซต์บริการสอบภาษาจีน (www.chinesetest.cn) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ โดยวันสอบที่เปลี่ยนได้คือ การทดสอบระดับเดียวกันที่ศูนย์สอบจัดขึ้นในปีนั้น

กำหนดเวลาและค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนวันสอบมีดังนี้

• 27 วันก่อนสอบ (รวมวันที่ 27): ผู้สมัครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ฟรีและไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

• ก่อนสอบ 27 วันจนถึง 10 วันก่อนการสอบ (รวมถึงวันที่ 10): หากผู้สมัครขอเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 30% ของค่าสอบ

• น้อยกว่า 10 วันก่อนการสอบ (ไม่รวมวันที่ 10): จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

     หมายเหตุ: กฎข้างต้นใช้กับการสอบทั้งแบบกระดาษและแบบออนไลน์

        สำหรับคนที่เตรียมตัวจะสอบ HSK แต่ยังไม่มีพื้นฐาน หรือพื้นฐานไม่แน่น ต้องการตัวช่วยรวดเร็ว ด่วนจี๋  Chineseaholic ช่วยคุณได้ เรามีคอร์สเรียนภาษาจีนพื้นฐาน HSK1-4 และคลังข้อสอบให้ลองฝึกทำโจทย์มากกว่า 2000 ข้อ คุ้มสุดๆ เรียนพร้อมฝึกทำข้อสอบในที่เดียวจบ 

        นอกจากนี้ Chineseaholic ยังมีชีทสรุปภาษาจีนต่างๆ จำหน่าย สำหรับคนที่ไม่มีเวลาอีกด้วย  เช่น ชีทคำศัพท์ HSK1-6  , ชีทสรุปไวยากรณ์ HSK4

#ภาษาจีน #เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง #เรียนภาษาจีนพื้นฐาน #ภาษาจีน #คำศัพท์ภาษาจีน #HSK #TPAT #chineseaholic