คำย่อในวงการจัดซื้อและซัพพลาย 采购及供应缩略语

            อักษรย่อ

          ภาษาจีน

          PINYIN

                 ภาษาไทย

PO

(Purchase Order)

采购订单

căi gòu dìngdān

ใบสั่งซื้อที่เราจะส่งให้ผู้ขาย เพื่อขอสั่งซื้อสินค้า                 

PR

(Purchase Request หรือ Purchase Requisition)

购买请求

gòu măi qĭngqiú

เอกสารภายใน คือ เป็นใบขอสั่งซื้อที่ทางแผนกที่ต้องการสินค้าจะจัดตรียมขึ้นมาแล้วส่งไป ให้ทางผู้จัดการฝ่ายลงชื่ออนุมัติสั่งซื้อ แล้วค่อยส่งต่อไปให้ฝ่ายจัดซื้อเพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าหรือจ้างทำของ ต่อไป

RMB

(People’s Currency)

人民币

 

rén mín bì

สกุลเงินของจีน

USD

(United States dollar)

美元

mĕi yuán

ดอลลาร์สหรัฐ

CI

(Commercial Invoice)

商业发票

shāng yè fā piào

เป็น เอกสารที่ผู้ส่งสินค้า จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เช่น รายการจำนวนสินค้า น้ำหนัก ราคาต่อหน่วย ราคารวม ประเภทของราคาที่จะทำการซื้อขายกัน เป็นต้น

PI

(Proforma Invoice)

形式发票

xíng shì fā piào

ใบเสนอขายจากต่างประเทศ

PL

(Packing List)

装箱单

Zhuāng xiāng dān

บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ

B / L

(bill of lading) 

提单

 

tí dān

เป็นใบที่แสดงว่าสายเรือได้รับสินค้าไว้ในครอบครองแล้ว

3PL

(Third Party Logistics)

第三方物流

dì sān fāng wù liú

บริษัท ที่ทำหน้าที่ให้บริการทางโลจิสติกส์รูปแบบต่างๆ แก่ลูกค้า เป็นต้นว่า ทำหน้าที่จัดส่งชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์มาให้โรงงาน จัดส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วจากโรงงานไปให้ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย โดยทั่วไปแล้ว 3PL จะให้บริการหลายอย่าง เช่น การขนส่ง คลังสินค้าเพื่อจัดเก็บ การทำ Cross-docking การบริหารจัดการพัสดุคงคลัง การบรรจุหีบห่อ

4PL

(Fourth-Party Logistics)

第四方物流

dì sì fāng wù liú

บริษัทที่เป็นคนกลางคอยเชื่อมต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับ 3PL หลาย ๆ เจ้า

RFQ

(Request for Quoteหรือ Request for Quotation)

询价

xún jià

การที่ผู้ซื้อระบุสินค้าที่ตนเองมีความสนใจ แล้วขอให้ซัพพลายเออร์เสนอราคาและเงื่อนไขของสินค้าตามที่ระบุนั้นมาให้ พิจารณาก่อนจะตัดสินใจ/ สอบถามราคา

RFP

(Request for Proposal)

提案请求

tí àn qĭng qiú

เป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลและความต้องการของผู้ผลิต ซึ่งแจกจ่ายออกไปยังผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่สนใจจะเสนอตัวเข้ามาค้าขาย ด้วย เป็นต้นว่า โรงงานผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ทำ RFP เพื่อให้ 3PL หรือ 4PL เสนอเงื่อนไขของบริการมาให้ดู

RFI

(Request for Information)

索取资料

suŏ qŭ zīliào

การที่ผู้ซื้อขอให้ซัพพลายเออร์แจ้งข้อมูลที่ต้องการมาให้ทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำอยู่ สินค้าหรือบริการที่มีอยู่ หรือสถานะทางการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนจะถึงขั้นตอน RFQ/RFP

AVL

(Approved Vendor List)

合格供应商名录

hé gé gōng yìng shāng míng lù

บัญชี รายชื่อของซัพพลายเออร์ที่ผ่านการรับรองแล้วว่าเหมาะสมที่จะทำธุรกิจด้วย ประเด็นในการตรวจสอบจะกำหนดโดยฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของสินค้าที่สามารถผลิตได้ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตความมั่นคงของสถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือของผลงานในอดีตที่ผ่านมา

POS

(Point Of Sale)

销售点

xiāoshòu diăn

สถานที่และเวลาที่การขายเกิดขึ้นจริง ถ้าเป็นร้านค้าปลีก POS ก็จะอยู่ที่จุดชำระเงินก่อนจะนำสินค้าออกจากห้างไป คู่ค้าในซัพพลายเชนปรารถนาจะได้ข้อมูลจาก POS เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นยอดขายที่เกิดขึ้นจริง มิใช่ตัวเลขที่ได้มาจากการเบิกของออกจากสต็อกหรือจากการพยากรณ์ตัวเลข

VOI

(Vendor Owned Inventory หรือ Consignment Inventory)

供应商拥有库存

gōng yìng shāng yōngyŏu kù cún

ได้แก่ สินค้าที่ซัพพลายเออร์เอามาวางไว้ในสถานที่ของผู้ขายโดยมิได้โอนกรรมสิทธิ์ และมิได้มีการชำระเงินกันจนกว่าสินค้านั้นจะถูกนำไปใช้หรือไปขาย

VMI

(Vendor Managed Inventory)

供应商管理库存

gōng yìng shāng guăn lĭ kù cún

ระบบที่ให้ผู้ขายเป็นผู้ดูแลสต็อกสินค้าให้ผู้ซื้อ เป็นวิธีปฏิบัติในวงการค้าปลีกยุคใหม่โดยมอบหมายให้ซัพพลายเออร์เป็นผู้ กำหนดจำนวนและระยะเวลาการส่งมอบสินค้า โดยอาศัยข้อมูลจาก POS และระดับสินค้าคงคลังมาประกอบการพิจารณาการทำ VMI มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรอบหมุนเวียนของสต็อกให้สูงขึ้นและลดอัตราของขาดสต็อก การทำ VMI อาจจะเกี่ยวข้องกับ Consignment (VOI) ด้วยหรือไม่ก็ได้

ASN

(Advanced Shipping Notice)

高级发货通知

gāo jí fā huò tōng zhī

ข้อมูลที่ผู้ขายส่งมาให้ผู้ซื้อรับรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนที่ของจริงจะส่งมาถึงมือ ข้อมูลอาจประกอบด้วยชื่อสินค้า จำนวนสินค้าที่ส่งมาให้ ชื่อยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้า วันเวลาที่ยานพาหนะออกจากต้นทางและกำหนดวันเวลาที่ยานพาหนะนั้นจะเดินทางมา ถึง

BPO

(Business Process Outsourcing)

业务流程外包

yè wù liú chéng wài bāo

การเอางานที่มิใช่เป็นแกนหลักของธุรกิจออกไปว่าจ้างให้มือที่สามรับจ้างทำให้ เป็นต้นว่างานทางด้านโลจิสติกส์ งานของแคชเชียร์ งานทวงหนี้ กระบวนการจ่ายเงินเดือน งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

BPR

(Business Process Reengineering)

业务流程再造

yè wù liú chéng zài zào

การปรับรื้อระบบอย่างถอนรากถอนโคน เพื่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรอย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร

FCL

(Full Container load)

整箱,整柜

zhĕng xiāng, zhĕng guì

ใช้คำนี้เพื่อแสดงว่าสินค้าเต็มตู้คอนเทนเนอร์

LCL

(Less-Than-Container Load)

拼箱,拼柜

pīn xiāng, pīn guì

สินค้าไม่เต็มตู้

FTL

(Full Truckload)

超光速

chāo guāng sù

ใช้คำนี้เพื่อแสดงว่ามีสินค้าเต็มคันรถไม่อนุญาตให้มีสินค้าของรายอื่นมาร่วมอยู่ในรถคันเดียวกัน

LTL Carrier

(Less-Than-Truckload Carrier)

零担载体

líng dàn zài tĭ

ผู้ประกอบการขนส่งที่รับจ้างขนสินค้าจากหลายๆ เจ้ารวมกันไปในรถคันเดียวกัน