คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ กับ chineseaholic.com เรียนไปด้วยฝึกทำคลังข้อสอบไปด้วย มีทั้งบุฟเฟ่ต์และแยกคอร์ส