ชุดสูท "เหมา เจ๋อ ตุง" ชุดสูทประจำตัวท่านผู้นำ

ชุดสูท เหมาเจ๋อตุง ชุดสูทประจำตัวท่านผู้นำ
Facebook
Twitter
        หากนึกเหมาเจ๋อตง ชายผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากเรื่องราวด้านการเมือง รวมถึงนโยบายและวีรกรรมต่าง ๆ ของเขาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องนึกถึงก็คือ ชุดสูทสีเทา อันเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นเอง
 
        โดยชุดสูทนี้ มีชื่อเรียกว่า ‘ชุดสูทจงซาน’ (Zhongshan Suit | 中山装) ถูกคิดค้นโดย ดร.ซุนยัตเซ็น ผู้นำการปฏิวัติซินไฮ่
 
       หลังสิ้นสุดการปฏิวัติในปี 1912 ซุนยัตเซ็นก็ได้คิดค้นชุดแต่งกายประจำชาติแบบใหม่ของจีน สำหรับชุดแต่งกายของชายชาวจีนนั้น ซุนยัตเซ็นก็ได้รับต้นแบบจากชุดเครื่องแบบนักเรียนนายร้อยของญี่ปุ่น
 
       ในที่สุด เครื่องแต่งกายแบบใหม่ของชายชาวจีนที่ซุนยัตเซ็นคิดค้น ก็ได้กลายมาเป็นชุดสูทจงซาน โดยคำว่า ‘จงซาน’ มาจากชื่ออีกชื่อหนึ่งของซุนยัตเซ็น ซึ่งก็คือซุนจงซาน (Sun Zhongshan | 孫中山)
 
        ชุดสูทจงซานจะประกอบไปด้วย กระดุมจำนวน 5 เม็ด ที่มีความหมายถึงหลักการสำคัญของรัฐบาล อันได้แก่ อำนาจบริหาร, อำนาจนิติบัญญัติ, อำนาจตุลาการ, การตรวจสอบ และการควบคุม
 
        ในขณะที่กระเป๋าเสื้อทั้ง 4 บนชุดสูทจงซาน ก็มีความหมายถึง คุณธรรมสำคัญ 4 ประการ อันได้แก่ ความเหมาะสม, ความยุติธรรม, ความซื่อสัตย์ และความละอายใจ
 
ชุดสูท เหมาเจ๋อตุง ชุดสูทประจำตัวท่านผู้นำ
 ในปี 1949 เมื่อเหมาเจ๋อตงสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ชุดสูทจงซานก็ได้รับความนิยมจากชายชาวจีน โดยถูกตีความในฐานะสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพ และความเป็นหนึ่งเดียวของชาวจีนทั้งปวง
 
        ในยุคสมัยของเหมาเจ๋อตงนี้เอง ที่ชุดสูทจงซานได้ถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า ‘ชุดสูทเหมา’ (Mao Suit) มาจากการที่เหมาเจ๋อตงจะสวมใส่ชุดสูทนี้เป็นประจำ จนกลายเป็นภาพติดตาและเป็นเอกลักษณ์
 
        ในเวลาต่อมา ชุดสูทจงซานหรือชุดสูทเหมานี้ ก็ได้แพร่หลายไปยังประเทศรอบข้าง โดยเฉพาะกับเกาหลีเหนือ ที่ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือทุกคนจะสวมใส่ชุดสูทเหมานี้ จนเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาเช่นกัน
 
        ปัจจุบันชุดสูทจงซาน ยังคงได้รับความนิยมอยู่ โดยเฉพาะในบุคลากรระดับสูงของจีน ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของจีนอย่างสีจิ้นผิง ก็ได้สวมใส่ชุดสูทจงซานออกงานพิธีการสำคัญของประเทศ
 
 
ชุดสูท เหมาเจ๋อตุง ชุดสูทประจำตัวท่านผู้นำ

          สำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศจีน CHINESEAHOLIC นอกจากมีคอร์สเรียนภาษาจีน เตรียมสอบ HSK แล้ว ยังมีคอร์สเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนอีกด้วย เนื้อหาประวัติศาสตร์ประเทศจีนตั้งแต่ยุคโบราณ จนมาถึงยุคปัจจุบัน รวมถึงภูมิศาสตร์ ความรู้ทั่วไปจีน ทั้งหมดนี้สามารถเรียนได้ที่ Chineseaholic  กดสมัครแพ็คเกจตามความสะดวกได้เลย

#ภาษาจีน #เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง #เรียนภาษาจีนพื้นฐาน #ภาษาจีน #คำศัพท์ภาษาจีน #HSK #TPAT #chineseaholic