สั่งชีทสรุป

ชีทชำแหละตัวอักษรจีน(ฉบับปรับปรุง)
 • ที่มาอักษรจีน
 • วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
 • รูปแบบอักษรจีน
 • การประดิษฐ์อักษรจีน

250฿

SET เตรียมสอบ A-level จีน
 • ชีทสรุปเตรียมสอบ A-level จีน + แนวข้อสอบล่าสุด (update) by chineseaholic
 • ชีทคำศัพท์ TPAT จีน (A-level)
 • ชีทข้อสอบ Pat7.4 ปี 59-61,63-65

490฿

ชีทแบบฝึกหัดตะลุย HSK5
 • เติมคำศัพท์ (ประโยค) P1-P81 หน้า จำนวน 800 ข้อ
 • เรียงประโยค ทั้งหมด 6 ชุด จำนวน 180 ข้อ
 • เติมคำศัพท์(บทความ) ทั้งหมด 12 บทความ จำนวน 48 ข้อ

140฿

ชีทแบบฝึกหัดตะลุย HSK4
 • เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง(ประโยค) P1-P50 หน้า จำนวน 624 ข้อ
 • เรียงลำดับเหตุการณ์ ทั้งหมด 2 ชุด จำนวน 60 ข้อ
 • เรียงประโยค ทั้งหมด 4 ชุด จำนวน 120 ข้อ
 • แบบฝึกหัดรวมทั้งหมด 804 ข้อ

140฿

ชีทสรุปเตรียมสอบ HSK5 (update) by chineseaholic
 • ไวยากรณ์และคำศัพท์สำคัญ HSK5
 • 近义词 114 กลุ่ม กว่า 600 คำ
 • รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับคำนามตัวไหน? 66 กลุ่ม กว่า 200 คำ
 • รวมสุภาษิต HSK5 234 สุภาษิต
 • รวมสำนวน 69 สำนวน

230฿

ชีทสรุปเตรียมสอบ HSK4 (update) by chineseaholic
 • ไวยากรณ์และคำศัพท์สำคัญ HSK4
 • สำนวนที่ใช้บ่อยในข้อสอบ 91 สำนวน
 • 同义词 / 近义词 107 คู่ 214 คำ
 • 书面 / 口语 88 คู่ 172 คำ

230฿

ชีทสรุปเตรียมสอบ A-level จีน + แนวข้อสอบล่าสุด (update) by chineseaholic
 • ไวยากรณ์สำคัญ+คำศัพท์สำคัญ
 • แนวข้อสอบจริง+คำศัพท์จริงที่ออกปีล่าสุด
 • ข้อสอบเปล่า พร้อมเฉลย

230฿

ชีทสรุปเตรียมสอบ HSK3 (update) by chineseaholic
 • ไวยากรณ์สำคัญ HSK1-3
 • คำศัพท์สำคัญ
 • ลำดับขีดการเขียนตัวอักษรจีน
 • ตารางจดคำศัพท์จีน
 • รวมคำศัพท์ตรงกันข้าม 84 คู่ 168 คำ
 • หมวดนำอักษร(รากศัพท์) 55 คำ

230฿