Loading...

ชีทชำแหละตัวอักษรจีน(ฉบับปรับปรุง)

 • ที่มาอักษรจีน
 • วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
 • รูปแบบอักษรจีน
 • อักษรจีนตัวเต็ม และอักษรจีนตัวย่อ
 • การประดิษฐ์อักษรจีน
 • หลักการเขียนตัวอักษรจีน
 • เส้นขีดพื้นฐานตัวอักษรจีน
 • โครงสร้างตัวอักษรจีน
 • หมวดอักษรข้างที่พบบ่อย 60 คำ
 • อักษรพ้องเสียง
 • อักษรหลายเสียง
 • อักษรรูปคล้ายกัน
 • อักษรที่คล้ายกัน
 • วิธีจำตัวอักษรจีน
 • ตัวอย่างชำแหละตัวอักษรจีน
 • รากศัพท์ 83 หมวด /คำศัพท์ตัวอย่างมากกว่า 300 คำ / คำอธิบายที่มาตัวอักษร
 • ทั้งหมด 222 หน้า
 • ไฟล์ PDF ทั้งหมด 2 ไฟล์
 • หากต้องการเขียนลงไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่อง และแชร์ไฟล์ไปที่ app รองรับการเขียน
 • กดสมัครสมาชิกก่อนกดสั่ง (ชำระเงินแล้วกดดาวน์โหลดได้ด้วยตนเอง ที่หน้า account)
 • วิธีดาวน์โหลดไฟล์ กดดูได้ที่ “คำถามที่พบบ่อย”

250฿