Loading...

ชีทหลักการแปล

 • สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแปล
 • ทักษะการแปลภาษาจีนที่ดี
 • ขั้นตอนการแปล
 • คำหนึ่งคำ แปลได้หลายอย่าง
 • การแปลบทขยายและส่วนเสริม
 • การแปลประโยคที่มีลักษณะพิเศษ
 • ประโยคกริยาเรียง
 • ประโยคควบตำแหน่ง
 • ประโยคแสดงการดำรงอยู่
 • การแปลประโยคความรวม
 • การแปลประโยคความรวมที่ประกอบด้วยประโยคหลักกับประโยครอง
 • การแปลประโยคความรวมหลายชั้น
 • การแปลประโยคที่มีตัวเลข
 • 47 หน้า
 • ไฟล์ PDF
 • หากต้องการเขียนลงไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่อง และแชร์ไฟล์ไปที่ app รองรับการเขียน
 • กดสมัครสมาชิกก่อนกดสั่ง (ชำระเงินแล้วกดดาวน์โหลดได้ด้วยตนเอง ที่หน้า account)
 • วิธีดาวน์โหลดไฟล์ กดดูได้ที่ “คำถามที่พบบ่อย”

160฿