Loading...

ชีทเกมฝึกหาคำศัพท์ HSK1-3

  • ฝึกหาคำศัพท์ตัวอักษรจีน HSK1-3 ระบบใหม่
  • 4 หน้า
  • ไฟล์ PDF
  • หากต้องการเขียนลงไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่อง และแชร์ไฟล์ไปที่ app รองรับการเขียน
  • กดสมัครสมาชิกก่อนกดสั่ง (ชำระเงินแล้วกดดาวน์โหลดได้ด้วยตนเอง ที่หน้า account)

กดดูตัวอย่างชีท

80฿