Loading...

ชีทแบบฝึกหัดตะลุย HSK5

แบบฝึกหัดแบ่งเป็น 3 พาร์ท

  • เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง(ประโยค) P1-P81 หน้า จำนวน 800 ข้อ
  • เรียงประโยค ทั้งหมด 6 ชุด จำนวน 180 ข้อ
  • เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง(บทความ) ทั้งหมด 12 บทความ จำนวน 48 ข้อ
  • แบบฝึกหัดรวมทั้งหมด 1,028 ข้อ
  • 122  หน้า
  • ไฟล์ PDF
  • หากต้องการเขียนลงไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่อง และแชร์ไฟล์ไปที่ app รองรับการเขียน
  • กดสมัครสมาชิกก่อนกดสั่ง (ชำระเงินแล้วกดดาวน์โหลดได้ด้วยตนเอง ที่หน้า account
  • วิธีดาวน์โหลดไฟล์ กดดูได้ที่ “คำถามที่พบบ่อย”

140฿