Loading...

Package A

เรียนภาษาจีน แบบบุฟเฟ่ต์ กับ CHINESEAHOLIC 

 ทั้งเรียนและฝึกทำข้อสอบไปด้วย ถึง 2,700 ข้อ

  • สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือมีบ้างเล็กน้อย
  • สำหรับผู้ที่พื้นฐานไวยากณ์พื้นฐานอ่อน
  • สำหรับผู้เตรียมตัวสอบระดับ HSK1-3

 

เนื้อหาคอร์สเรียน 

  1. คอร์สเรียนภาษาจีนพื้นฐานตั้งแต่ พินอิน 30 บทเรียน (คำศัพท์พื้นฐาน ไวยากรณ์ บทสนทนา)
  2. คอร์สเรียนเตรียมสอบHSK1 (เรียนไวยากรณ์ พร้อมกับพาตะลุยข้อสอบทีละข้อ)
  3. คอร์สเรียนเตรียมสอบHSK2 (เรียนไวยากรณ์ พร้อมกับพาตะลุยข้อสอบทีละข้อ)
  4. คอร์สเรียนเตรียมสอบHSK3 (เรียนไวยากรณ์ พร้อมกับพาตะลุยข้อสอบทีละข้อ)
  5. คอร์สเรียนภาษาจีนในแต่ละหัวข้อ (เจาะเรียนเฉพาะเรื่อง)

*ทุกคอร์สเรียนมีเอกสารประกอบการเรียน

จ่ายครั้งเดียว เข้าเรียนซ้ำ ฝึกทำข้อสอบซ้ำ ได้ทุกเมื่อ

(lifetime)

4,800฿