เทคนิคการสอบพูดภาษาจีน HSKK

เทคนิคการสอบพูดภาษาจีน HSKK
Facebook
Twitter

        ในหลายปีที่มา การสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรืออัพเงินเดือนด้วยภาษาที่ 3 ใช้ผลสอบวัดความถนัดด้านภาษาจีน หรือ HSK ก็เพียงพอแล้ว แต่เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์ทดสอบภาษาจีนนานาชาติ ได้ประกาศว่า ในการสอบ HSK ในแต่ละระดับ จำเป็นต้องสอบ “HSKK (ความถนัดภาษาจีนด้านการพูด)” ควบคู่กันไปด้วย นับตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป

ประกาศเกี่ยวกับการสอบความถนัดด้านการพูดภาษาจีน HSKK

เกี่ยวกับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK
ประกาศการดำเนินการสอบแบบควบรวม
ศูนย์สอบภาษาจีนแต่ละแห่ง:

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการสอบภาษาจีน โดยใช้ข้อกำหนดของ “มาตรฐานความรู้ภาษาจีนเพื่อการศึกษาภาษาจีนระดับนานาชาติ” ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาจีนระดับนานาชาติในภูมิภาค มีข้อตกลงว่า ตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี 2023 การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK จะดำเนินการสอบแบบควบรวม โดยข้อตกลงเฉพาะมีดังนี้:

ผู้สมัครสอบ HSK 3 ต้องสอบ HSKK ระดับต้นด้วย
ผู้สมัครสอบ HSK 4 ต้องสอบ HSKK ระดับกลางด้วย
ผู้สมัครสอบ HSK 5 และ 6 ต้องสอบ HSKK ระดับสูงด้วย
ใบผลคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK จะออกรวมด้วยกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนการทำงานของศูนย์ทดสอบภาษาจีนนานาชาติ

ศูนย์ทดสอบภาษาจีนนานาชาติ 
17 ตุลาคม 2565

HSKK คืออะไร?

         “Hanyu shuiping kouyu kaoshi หรือ HSKK” คือ การสอบวัดระดับความถนัดด้านการพูดภาษาจีน 

มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยใช้รูปแบบการอัดเสียงในการสอบ

 

การเทียบระดับการสอบ

        HSK1-2  = ความถนัดด้านการพูดภาษาจีน HSKK ระดับต้น 

(ผู้ที่สอบผ่าน สามารถฟังเข้าใจ ตอบสนอง และสื่อสารภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันได้)

        HSK 3-4 = ความถนัดด้านการพูดภาษาจีน HSKK ระดับกลาง 

(ผู้ที่สอบผ่าน สามารถฟังเข้าใจ และสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว) 

        HSK 5-6 = ความถนัดด้านการพูดภาษาจีน HSKK ระดับสูง 

(ผู้ที่สอบผ่าน สามารถฟังและใช้ภาษาจีน ในการแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว)

เนื้อหาข้อสอบ

HSK 口语考试 (初级)

        HSKK ความถนัดด้านการพูดภาษาจีน ระดับต้น มี 3 ส่วน ทั้งหมด 27 ข้อ 

เวลาในการสอบ ประมาณ 20 นาที (รวมเวลาเตรียมตัว 7 นาที)

        1.พูดตาม 15 ประโยค 

        2.ฟังแล้วตอบคำถาม 10 ข้อ คำถามสั้นๆแล้วตอบ 4 นาที

        3.ตอบคำถาม(มีพินอิน) 2 ข้อ ตอบอย่างน้อยข้อละ 5 ประโยค 3 นาที

 

HSK 口语考试 (中级)

        HSKK ความถนัดด้านการพูดภาษาจีน ระดับกลาง มี 3 ส่วน ทั้งหมด 14 ข้อ 

เวลาในการสอบ ประมาณ 23 นาที (รวมเวลาเตรียมตัว 10 นาที)

        1.พูดตาม 10 ข้อ แต่ละข้อจะพูด 1 ประโยค ฟังแล้วพูดตาม ในเวลาสอบ 5 นาที 

        2.ดูรูปภาพแล้วอธิบาย มี 2 ข้อ แต่ละข้อมี 1 รูป ผู้สอบอธิบายรูปภาพด้วยข้อความสั้นๆ เวลาในการสอบ 4 นาที 

        3.ตอบคำถาม 2 ข้อ(มีพินอิน)  ผู้สอบอ่านคำถาม แล้วต้องตอบคำถามนั้น เวลาในการสอบ 4 นาที

 

HSK 口语考试 (高级)

        HSKK ความถนัดด้านการพูดภาษาจีน ระดับสูง มี 3 ส่วน ทั้งหมด 6 ข้อ 

เวลาในการสอบ ประมาณ 25 นาที (รวมเวลาเตรียมตัว 10 นาที)

        1.พูดตาม 3 ข้อ แต่ละข้อจะพูด 1 ข้อความ ฟังแล้วพูดตาม ในเวลาสอบ 8 นาที 

        2.อ่านออกเสียง มีทั้งหมด 1 ข้อ ในข้อสอบจะมีบทความสั้นๆ ผู้สอบจะต้องอ่านออกเสียง เวลาในการสอบ 2 นาที 

        3.ตอบคำถาม 2 ข้อ  ผู้สอบอ่านคำถาม แล้วต้องตอบคำถามนั้น เวลาในการสอบ 5 นาที 

เการสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาจีน HSKK 汉语水平口语考试

ขั้นตอนการสอบ

ก่อนเริ่มสอบจะได้ยินคำถามก่อน 

  • เมื่อเริ่มสอบ จะได้ยินเสียงพูด ni hao และถามชื่อผู้สอบ สัญชาติ na guo ren และเลขที่นั่ง xuhao
  • เมื่อตอบคำถามเสร็จเข้าสู่การสอบ ได้ยิน xianzai kaishi kaoshi

สอบพูดตาม  ประโยค พูดเพียง 1 ครั้ง ให้เราพูดตามให้ถูกต้อง โดยมีเวลา 10 วินาที ในการพูดตาม 

*** พูดหลังจากได้ยินเสียง ติ้ด! เพราะจะเริ่มอัดเสียงหลังจากเสียงติ้ด ถ้าพูดก่อนเสียงจะไม่ถูกบันทึก

       สำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการสมัครสอบ HSK ด้วยตนเองสามารถกดลิ้งค์ เข้าไปดูวิธีการสมัครสอบ HSKK ได้เลย วิธีการสมัครสอบ HSKKทริค!  

  1. การพูดตาม เราสามารถฝึกฝนเองให้ชำนาญได้ ตอนฝึก เมื่อฟังประโยคจบ ให้พูดตามด้วยเสียงเบาๆ เร็วๆกับตัวเอง

เพื่อไม่ให้ลืมประโยคที่ได้ยิน พอได้ยินเสียงติ้ด! เริ่มอัดเสียง ให้พูดประโยคที่ได้ยินมาเมื่อกี้ออกมาเต็มเสียง พูดจบ พูดผิดบ้างไม่เป็นไร

– ตั้งสติฟังข้อถัดไปทันที อย่าหลุดโฟกัส 

– ตอนฟังไม่ต้องพยายามแปลประโยค จำเสียง และพูดทวนเร็วๆ แต่ถ้าประโยคไหนแปลได้ก็จะ ทำให้พูดอย่างเข้าใจประโยคมากขึ้น

แต่ถ้าเป็นคนแปลไม่เร็ว อย่าฝืน ไม่อย่างงั้นจะจำประโยคไม่ได้ 

– ประโยคจะเรียงจากสั้น ง่าย ไปหา ยาว ยากขึ้น

   2. ฟังแล้วตอบคำถาม คำถามสั้นๆ แล้วตอบ 

เป็นคำถามสั้นๆ ถามเพียง 1 ครั้ง ถามจบให้เราตอบคำถาม โดยมีเวลาประมาณ 10 วินาที ในการตอบ ต้องตั้งสติให้ดี 

   3.ดูภาพแล้ว ตอบคำถามปลายเปิด พยายามจินตนาการ อธิบายโดยใส่รายละเอียดให้มากที่สุด  เช่น เวลา สถานที่ ความชอบ 

ประหนึ่งว่าตัวเองเป็นคนเขียนบทละคร เพื่อทำให้เนื้อเรื่องยาว  ได้หลายประโยคมากขึ้น เวลาเริ่มต้นพูด อย่าเพิ่งมุ่งไปที่สรุปตามรูป

ให้เกริ่นนำเหตุการณ์มาก่อน จะได้อธิบายเล่าได้ยาวขึ้น 

     เช่น เมื่อวันที่…เวลา… / แม่พูดว่า… / เมื่อฉันยังเด็ก… ฉันชอบ… หรือเล่าถึงคนอื่น  พ่อ พี่สาว เป็นต้น

เวลาพูด อย่าหยุดพูดเกิน 5 วินาที จะเล่าไม่ต่อเนื่อง และจะเข้าใจว่าเราพูดไม่ได้ 

        **ที่สำคัญคือ ต้องมีคลังคำศัพท์ในหัวเยอะๆ สามารถท่องคำศัพท์ได้จาก ชีทคำศัพท์HSK1-6 ระบบใหม่  เพื่อดึงคำศัพท์มาอธิบาย ถ้ามีคำศัพท์น้อย จะตอบคำถามลำบาก

         ฉะนั้นต้องท่องศัพท์ มาให้มากที่สุด และฝึกเล่าเรื่องต่างๆ เช่น วันนี้ทำอะไร / แม่ของฉัน / งานอดิเรกของฉัน 

เมื่อสอบเสร็จ รอผลสอบอย่างน้อย 1 เดือน และเข้าไปเช็คคะแนนได้ในเว็บที่สมัคร www.chinesetest.cn 

คะแนนผ่านที่ 60%

 

加油!! ขอให้ทุกคนสอบผ่านน้า  🙂 

ลิ้งค์ข้อสอบฟังความถนัดด้านการพูดภาษาจีน HSKK ระดับต้น

H71003

https://youtu.be/4MCsBd35sGg 

H71312

https://youtu.be/eYms-zj3H-A 

H71105

https://youtu.be/SmCGFAr3fiw 

 

ลิ้งค์ข้อสอบฟัง ความถนัดด้านการพูดภาษาจีน HSKK ระดับกลาง

H81003

https://youtu.be/mEQ-yEf3bIE 

H81004

https://youtu.be/msH4in1_6uY

H81312

https://youtu.be/So0fDUmPuiU 

 

ฝึกฟังแล้วพูดตามจำนวน 50 ข้อ 

(听后重复 50 道题)

https://youtu.be/8JRJ0t-73Dk 

HSKK中级模拟试卷(一)

https://youtu.be/8PC95deHQAc 

HSKK模拟试卷(二)

https://youtu.be/AXxoRobZj0Y   

HSKK中级模拟试卷(三)

https://youtu.be/YJDwA5N92DQ 

 

ลิ้งค์ข้อสอบฟัง ความถนัดด้านการพูดภาษาจีนHSKK ระดับสูง

H91003

https://youtu.be/Rt3fPSN5L2g 

H91106

https://youtu.be/YAbycGsqi2s 

H91107

https://youtu.be/W8bACIwEr2w 

#ภาษาจีน #เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง #เรียนภาษาจีนพื้นฐาน #ภาษาจีน #คำศัพท์ภาษาจีน #HSK #TPAT #chineseaholic