สีจิ้นผิง ปูทางสู่ผู้นำตลอดกาล

ภาพสีจิ้นผิง ปูทางสู่ผู้นำตลอดกาล

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แถลงเปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 มีเนื้อหาสำคัญครอบคลุมทั้งเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ และการควบคุมโรคโควิด-19…