วิธีการสมัครสอบ HSK

วิธีการสมัครสอบ HSK

สนใจสมัครสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน หรือ HSK สมัครด้วยตนเองทำได้อย่างไร…

เทคนิคการสอบพูดภาษาจีน HSKK

เทคนิคการสอบพูดภาษาจีน HSKK

HSKK คือ การสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยใช้รูปแบบการอัดเสียงในการสอบ