วิธีการสมัครสอบ HSK

วิธีการสมัครสอบ HSK

สนใจสมัครสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน หรือ HSK สมัครด้วยตนเองทำได้อย่างไร…

เรียนต่อไต้หวัน ต้องสอบ TOCFL

เรียนต่อไต้หวัน ต้องสอบ TOCFL

TOCFL หรือที่ย่อมากจาก Test of Chinese as a Foreign Language เป็นการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนที่ออกแบบสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก

HSK ระบบใหม่ 3 ขั้น 9 ระดับ

การสอบวัดความรู้ภาาาจีน HSK ระบบใหม่ 3 ขั้น 9 ระดับ

HSK ระบบใหม่ 3 ขั้น 9 ระดับ ตามกระทรวงศึกษาธิการจีน

中文水平等级标准 [Zhōngwén shuǐpíng děngjí biāozhǔn] แทนชื่อเดิมว่า 汉语水平考试 [Hànyǔ shuǐpíng kǎoshì]…

เทคนิคการสอบพูดภาษาจีน HSKK

เทคนิคการสอบพูดภาษาจีน HSKK

HSKK คือ การสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยใช้รูปแบบการอัดเสียงในการสอบ